Çerez Örnek
canlı destek

Farmasötik Analiz Laboratuvarı

FARMASÖTİK ANALİZ LABORATUVARI’NIN AMAÇLARI
Farmasötik Analiz Laboratuvarı en basit elementel analizlerden en karmaşık örnek analizlerine kadar bilimsel projelere doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayacak bir şekilde yapılandırılan bir analitik laboratuvar olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Farmasötik Analiz Laboratuvarında ilaç etkin madde ve metabolitlerinin analizlerinde ve gerçek örneklerde eser düzeylerdeki tayinlerinde modern kalitatif ve kantitatif analitik yöntemlerden olan LC-MS, LC-MS/MS, ICP-MS, FT-IR, floresans ve absorbans spektroskopileri, GC-FID ve GC-MS konuşlandırılmıştır.
 
FARMASÖTİK ANALİZ LABORATUVARI HİZMETLERİ
(1) Cihaz altyapısının olanak verdiği kalitatif ve kantitatif analitik testler ve tayinler
(2) Analiz yöntemi geliştirme ve analitik yöntem validasyonu çalışmaları
(3) Mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ