Çerez Örnek
canlı destek

Hakkımızda

FABAL’IN TARİHÇESİ
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme multidisipliner çalışma gereksinimini arttırmış ve son yıllarda inovatif yaklaşımların değer ve önem kazanması bilimsel çalışmaların kurgulanması, gerçekleştirilmesi ve sonuçlarından elde edilecek çıktıların değerlendirilmesi açısından farklı yaklaşımlara gereksinim duyulmasına sebep olmuştur. Toplum sağlığı esas olmakla beraber, klasik farmasötik yaklaşımlar yanında, bireye özgü tedavi yöntemleri, farmakogenomik, gen tedavileri, moleküler düzeydeki çalışmalar ve nanoteknolojik uygulamaları içeren modern farmasötik açılımlar hem farklı sayıda disiplinlerin bir araya gelerek çalışmasını, hem de daha yüksek teknik donanıma sahip araştırma laboratuvarlarının yapılandırılmasını zorunlu hale getirmiştir.
 
FABAL NASIL DOĞDU ?
İnovatif yaklaşımlar ve modern farmasötik açılımlar çerçevesinde gerek kendi çalışmalarına, gerekse bölgedeki araştırma kurum ve kuruluşlarına altyapı oluşturmak üzere Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ilaç bilimlerinin temel alanları olan (Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Farmasötik Biyoteknoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Botanik, Radyofarmasi, Analitik Kimya ve Biyokimya olmak üzere) 11 anabilim dalının eşgüdüm içinde çalışacağı Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı’nın (FABAL) kurulmasını hedeflemiştir.
 
FABAL NASIL KURULMUŞTUR ?
FABAL, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Altyapı Projesi desteği ile (Proje No: 2009K120640) kurulmuştur. Haziran 2011 tarihinde faaliyete geçmiştir.
 
FABAL KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR ?
FABAL 3 alt laboratuvardan oluşmaktadır. Bu alt laboratuvarlar:
Farmasötik Formülasyon Laboratuvarı,
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Farmasötik Analiz Laboratuvarı
 
FABAL’DAN POTANSİYEL OLARAK HANGİ SEKTÖRLER YARARLANMAKTADIR?
1. Bilim ve teknoloji sektörü
2. İlaç ve sağlık sektörü
3. Altyapıya uygun hizmet talep eden diğer sektörler
 
FABAL ARAŞTIRMACILARA HANGİ OLANAKLARI SUNMAKTADIR ?
1. Sahip olduğu cihaz altyapısı ile analiz ve araştırma olanakları
2. Ortak yürütülecek projeler oluşturulması yoluyla araştırma işbirliği
3. Çalışma alanlarında düzenlenecek meslek içi eğitim programları, seminer ve çalıştaylarla deneyim ve bilgi paylaşımı
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ