Çerez Örnek
canlı destek

Başvuru Koşulları

FABAL bünyesinde bulunan cihazların bir deney için sadece ölçme ve benzeri amaçlarla kullanılacağı durumlarda kullanılacak cihazlar için Hizmet/Çalışma Talep Formu ile Analiz Bilgi Formu doldurulur.
FABAL bünyesinde bulunan cihazların kullanımında eğer yöntem geliştirme, geliştirilen yöntemle analiz yapma çalışmaları söz konusu ise bu çalışma şekli Proje Bazlı olarak değerlendirilir.
Proje Bazlı çalışmalarda, talep eden araştırmacı ile ilgili alt laboratuvar(lar) arasında hazırlanacak söz konusu projeye özgü protokol çerçevesinde çalışmalar programlanır. Taslak protokolün hazırlanması, proje sahibi ile alt laboratuvar sorumlusu / sorumluları ve koordinatör tarafından gerçekleştirilir. Taslak protokol ve proje bedeli Yönetim Kurulu’nda onaylanmasından sonra geçerlilik kazanır.
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ