Çerez Örnek
canlı destek

Analiz Listesi ve Ücretlendirme

ANALİZ LİSTESİ ve ÜCRETLENDİRME Ege Üniversitesi, diğer üniversite ve kamu mensubu kullanıcılar ile sanayi kuruluşları için aşağıda mevcut listedeki ücretler geçerlidir. Hiçbir kullanıcı için indirim uygulanmamaktadır.

FARMASÖTİK FORMÜLASYON LABORATUVARI
CİHAZ KODU CİHAZ ADI HİZMET ÜCRETİ
FFC001 Stabilite Kabini 35 TL/gün
FFC002 Mikrofludizer 100 TL/örnek (1 örnek, 1 tur)
FFC003 Nanospray Dryer 350 TL/saat
FFC004 Hotmelt Ekstruder 650 TL/saat
FFC005 Homojenizatör (Silverson) 100 TL/saat
FFC006 Laminar Hava Akımlı Kabin (LAF) 20 TL/saat
STABİLİTE TESTLERİ (ST)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFST001 Stabilite Testi Stabilite kabini kullanım bedelinin yanı sıra değerlendirilmesi öngörülen her bir parametre için ücretlendirme yapılacaktır.
DİSSOLÜSYON ANALİZLERİ (DS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDS001-1 Dissolüsyon Analizi (0-4 Saat) 3000 TL
FFDS001-2 Dissolüsyon Analizi (0-8 Saat) 3600 TL
FFDS001-3 Dissolüsyon Analizi (0-12 Saat) 4200 TL
FFDS001-4 Dissolüsyon Analizi (12 Saat üzeri her saat için) 600 TL
SÜREKLİ AKIŞ HÜCRESİ ANALİZLERİ
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFSAH001-1 Sürekli Akış Hücresi Analizi (0-12 saat) 4000 TL
FFSAH001-2 Sürekli Akış Hücresi Analizi (12-24 saat) 4600 TL
FFSAH001-3 Sürekli Akış Hücresi Analizi (2-7 gün) 5200 TL
FFSAH001-4 Sürekli Akış Hücresi Analizi (7 gün üzeri hergün için) 1200 TL
DOZAJ FORMLARI ANALİZLERİ (DFA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDFA001 Dezentegratör DT2 300 TL/test
FFDFA002 Sıkışabilme Hacmi ve Yoğunluğu Çalışması 250 TL/örnek
FFDFA003 Tablet Sertlik/Kalınlık Ölçümü 100 TL/test
FFDFA004 Friabilite Testi 200 TL/test
NUMUNE HAZIRLAMA
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFN001 Dissolüsyon Ortamı Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
REOMETRE ANALİZLERİ (REO)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFREO001 Reolojik Karakterizasyon 1000 TL (her bir parametre için)
FFREO002 Reolojik Karakterizasyon Metot Geliştirme 5000 TL
DSC-TGA ANALİZLERİ (DSC-TGA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDSC001 DSC-Erime Derecesi 500 TL
FFDSC002 DSC-Camsı Geçiş (Tg) 500 TL
FFDSC003 DSC-Diğer Ücretlendirme ayrıntıları örnek kaynağı ve istenilen miktara göre görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
FFTGA001 TGA-Erime Derecesi 500 TL
FFTGA002 TGA-Camsı Geçiş (Tg) 500 TL
FFTGA003 TGA-Diğer Ücretlendirme ayrıntıları örnek kaynağı ve istenilen miktara göre görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
DERİ GÖRÜNTÜLEME ANALİZLERİ (DGA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDGA001 Deri Görüntüleme Dermatolojik testler için yapılacak olan fiyatlandırma, talep edilen ürüne ve analiz tipine göre belirlenecektir.
FFDGA002 Deride Nem Tayini
FFDGA003 Deride Transepidermal Su Kaybı
FFDGA004 Deride Melanin Eritem Tayini
FFDGA005 Deride Morfoloji
FFDGA006 Deride pH
RADYOFARMASİ ANALİZLERİ (RFA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFRFA001 Radyofarmasötik Kalite Kontrol Metot Geliştirme 3500 TL
FFRFA002 Radyofarmasötik Kalite Kontrol 500 TL/örnek
FFRFA003 Radyonüklit Doz Ölçümü 100 TL/örnek
MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI
CİHAZ KODU CİHAZ ADI HİZMET ÜCRETİ
MBC001 Yüksek Hızlı Soğutmalı Santrifüjleme 180 TL/ 1 saati aşan çalışma için ücret konusunda görüşme yapılacaktır.
MBC002 Ultrasantrifüjleme 500 TL/ 1 saati aşan çalışma için ücret konusunda görüşme yapılacaktır.
MBC003 Otoklavda Sterilizasyon 100 TL/kullanım
MBC004 Nanovette Spektrofotometre 60 TL/örnek
MBC005 Kemigörüntüleme 50 TL/membran
MBC006 Sıvı Azot Tankı Numune Saklama 400 TL/25’lik kutu (aylık)
MBC007 -86°C Numune Saklama 75 TL/kutu (aylık)
MBC008 Çalkalayıcılı İnkübatörde İnkübasyon 120 TL ( 0 – 8 saat, 37°C) Farklı sıcaklık ve süreler için fiyatlar karşılıklı görüşme ile belirlenir.
MBC009-1 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 0-10 mL Süspansiyon 140 TL/saat
MBC009-2 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 11-100 mL Süspansiyon 180 TL/saat
MBC009-3 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 101-500 mL Süspansiyon 350 TL/saat
MBC009-4 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 501-1000 mL Süspansiyon 600 TL/saat
MBC010-1 Mikroplaka okuyucu 150 TL/plaka (Kalorimetrik Okuma)(plaka getirildiği koşulda)
MBC010-2 Mikroplaka okuyucu 300 TL/plaka (Luminometrik Okuma)(plaka getirildiği koşulda)
MBC011 X-Celligence Cihaz Kullanımı 1000 TL/1 plaka (okuma)
MBC012 Santrifüjleme 50 TL/15 dakika
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
MBA001 Real-time PCR 300 TL/örnek (sarf malzemesi getirildiği koşulda) Negatif ve pozitif kontrol reaksiyonları ve reaksiyon tekrarları fiyata dahil değildir, çalışmaya bağlı olarak görüşülüp ücretlendirilecektir.
MBA002 Gerçek Zamanlı Hücre Analizi (X-Celligence) Hücre hatları talebe göre seçilecektir. Analiz talebi, belirli bir sayının üzerinde ise indirim uygulanacaktır. Hücre hatlarının stoklardaki durumu ya da kişilerden temini, kaç farklı zamanda (24/48/72 vb.) ve kaç konsantrasyonda ölçüm yapılacağı, istatistiksel hesaplamaları içeren raporlandırma vb. parametreler göz önüne alınarak ücretler belirlenecektir.
MBA003 Infrared Görüntüleme 150 TL/scan (diğer)
MBA004 Hücrelerde Mikroskop Altında İmmünofloresans İnceleme 400 TL/6 saate kadar
MBA005 Elektroforez (SDS-Poliakrilamit 9 örnek+marker) 2000 TL
MBA006 Semi-dry Elektroforetik Transfer (PVDF, nitroselüloz, naylon membran) 9 örnek+marker 2000 TL
MBA007 Agaroz jel Elektroforez Görüntülemesi (1 jel) 750 TL
MBA008-1 Antioksidan Aktivite Tayini (DPPH Yöntemi ile) 1500 TL/Standart eğri hazırlama
MBA008-2 Antioksidan Aktivite Tayini (DPPH Yöntemi ile) 750 TL/örnek (Örnek Okuma) (standart eğri hazırlamadan örnek okumaya geçilmemektedir)
MBA009 Total Fenolik İçerik Tayini 500 TL/örnek
MBA010-1 Sitotoksisite Testi (1 örnek, 1 hücre, tek saat dilimi, MTT) Hücre hatları talebe göre seçilecektir. Analiz talebi, belirli bir sayının üzerinde ise indirim uygulanacaktır. Hücre hatlarının stoklardaki durumu ya da kişilerden temini, kaç farklı zamanda (24/48/72 vb.) ve kaç konsantrasyonda ölçüm yapılacağı, istatistiksel hesaplamaları içeren raporlandırma vb. parametreler göz önüne alınarak ücretler belirlenecektir.
MBA010-2 Sitotoksisite Testi (1 örnek, 1 hücre, 2 saat dilimi, MTT)
MBA010-3 Sitotoksisite Testi (1 örnek, 1 hücre, 3 saat dilimi, MTT)
MBA011 Konvansiyonel PCR 250 TL/örnek (sarf malzemesi getirildiği koşulda)
MBA012 Jel Boyama (Coomassie) 750 TL
MBA013 Protein izolasyonu ve ölçümü 1000 TL/örnek
MBA014 İzole Protein Miktar Tayini (BCA) 480 TL/örnek
MBA015 Western Blotlama 8 örnek 5000 TL(antikor, analizi talep eden araştırmacıya aittir)
FARMASÖTİK ANALİZ LABORATUVARI
CİHAZ KODU CİHAZ ADI HİZMET ÜCRETİ
FAC001 pH Okuma (Sulu Çözeltiler) 70 TL
FAC002-1 Ultra Saf Su (Tip I) 30 TL/Litre
FAC002-2 Saf Su (Tip II) 15 TL/Litre
FAC003 Liyofilizasyon 250 TL (1-5 mL / 24 saat) 5 mL ve yukarısı ön işleme bağlı kişi/firma görüşme sonucunda belirlenir.
FAC004 İletkenlik Okuma 70 TL
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAT001 Titrasyon Analizi (Kalsiyum) 250 TL/örnek
FAT002 Titrasyon Analizi (Magnezyum) 250 TL/örnek
FAT003 Titrasyon Analizi (Bikarbonat) 250 TL/örnek
FAT004 Titrasyon Analizi (Total Klorür) 250 TL/örnek
FAT005 Titrasyon Analizi (Asetik Asit) 250 TL/örnek
NUMUNE HAZIRLAMA
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAN001 Ekstraksiyon, Matriks Hazırlama (GC, GC/MS, UPLC, LC-MS, LC-MS/MS) 3400 TL/günlük
FAN002 Standart Hazırlama (GC, GC/MS, UPLC, LC-MS, LC-MS/MS) 2000 TL/günlük
SPEKTROSKOPİK ANALİZLER
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FASA001 UV-VIS Spektrum 50 TL/spektrum 250 TL/saat (paket uygulama yapıldığı koşulda)
FASA002 Spektroflorimetre 70 TL/spektrum
FASA003 FT-IR Spektrometresi Analizi 200 TL/örnek
İNDÜKTİF OLARAK EŞLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP/MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAICP001 ICP/MS Analizi (1-10 örnek/1 element için) 7750 TL (ilave her örnek için 275 TL) (ilave her element için 375 TL)
FAICP002 ICP/MS numune hazırlama (mikrodalga cihazı ile) 475 TL/saat
ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI (CHNS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FACHNS001 Elementel Analiz (CHNS) 350 TL/örnek
GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC-FID)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAGC001 Uçucu (Organik) Yağ Asitleri Analizi 1900 TL
FAGC002 GC-FID Kalitatif Analiz 450 TL
FAGC003 GC-FID Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 600 TL
FAGC004-1 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-20 bileşen) 190 TL
FAGC004-2 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-40 bileşen) 240 TL
FAGC004-3 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-60 bileşen) 300 TL
FAGC004-4 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (61-80 bileşen) 350 TL
FAGC004-5 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (81-100 bileşen) 400 TL
FAGC004-6 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (101 bileşen ve üzeri) 450 TL
FAGC005 GC Headspace Uçucu Hidrokarbon Analizi 625 TL
GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAGCMS001 GC/MS Kalitatif Analiz 475 TL
FAGCMS002 GC/MS Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 625 TL
FAGCMS003-1 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-20 bileşen) 220 TL
FAGCMS003-2 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-40 bileşen) 325 TL
FAGCMS003-3 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-60 bileşen) 450 TL
FAGCMS003-4 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (61-80 bileşen) 550 TL
FAGCMS003-5 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (81-100 bileşen) 675 TL
FAGCMS003-6 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (101 bileşen ve üzeri) 775 TL
FAGCMS004 GC/MS Solvent Safsızlık Analizi 1100 TL
FAGCMS005 Kütüphane Tarama 175 TL/örnek
FAGCMS006 Rapor Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
SIVI KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (UPLC)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FALC001 UPLC Analizi (1-2 bileşen) 400 TL
FALC002 UPLC Analizi (3-5 bileşen) 800 TL
FALC003 UPLC Analizi (6-9 bileşen) 1275 TL
FALC004 UPLC Analizi (10 bileşen ve üzeri) 2000 TL
FALC005 UPLC Cihazı Kullanımı* 1750 TL/saat
PREPERATİF SIVI KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (preperatif HPLC)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAP001-1 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (0-5 mL /1 örnek) 825 TL
FAP001-2 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (6-15 mL /1 örnek) 1400 TL
FAP001-3 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (16-25 mL /1 örnek) 1900 TL
FAP001-4 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (26 mL ve üzeri/1 örnek) Ücretlendirme ayrıntıları karşılıklı görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir
FAP002 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 1400 TL
FAP003-1 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-10 bileşen) 175 TL
FAP003-2 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (11-20 bileşen) 240 TL
FAP003-3 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-30 bileşen) 300 TL
FAP003-4 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (31-40 bileşen) 350 TL
FAP003-5 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-50 bileşen) 400 TL
FAP003-6 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (51 bileşen ve üzeri) 450 TL
SIVI KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (LC-MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FALCMS001 LC-MS Kalitatif Analiz 475 TL
FALCMS002 LC-MS Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 650 TL
FALCMS003-1 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-10 bileşen) 175 TL
FALCMS003-2 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (11-20 bileşen) 275 TL
FALCMS003-3 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-30 bileşen) 350 TL
FALCMS003-4 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (31-40 bileşen) 450 TL
FALCMS003-5 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-50 bileşen) 550 TL
FALCMS003-6 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (51 bileşen ve üzeri) 650 TL
FALCMS004 Rapor Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
SIVI KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (LC-MS/MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FALCMSMS001 LC-MS/MS Kalitatif Analiz 650 TL
FALCMSMS002 LC-MS/MS Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 800 TL
FALCMSMS003-1 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (2-10 bileşen) 300 TL
FALCMSMS003-2 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (11-20 bileşen) 450 TL
FALCMSMS003-3 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (21-30 bileşen) 650 TL
FALCMSMS003-4 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (31-40 bileşen) 850 TL
FALCMSMS003-5 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (41-50 bileşen) 1050 TL
FALCMSMS003-6 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (51 bileşen ve üzeri) 1250 TL
FALCMSMS004 Rapor Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
METOT GELİŞTİRME
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAMTG001 UPLC Ücretlendirme, örnekteki bileşen sayıları doğrultusunda, görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
FAMTG002 LC-MS
FAMTG003 LC-MS/MS
FAMTG004 preparatif HPLC
FAMTG005 GC-FID
FAMTG006 GC/MS
METOT VALİDASYONU
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAMTV001 UPLC Ücretlendirme, örnekteki bileşen sayıları doğrultusunda, görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
FAMTV002 LC-MS
FAMTV003 LC-MS/MS
FAMTV004 preparatif HPLC
FAMTV005 GC-FID
FAMTV006 GC/MS
DİĞER
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FBLD001 Danışmanlık Hizmeti 1000 TL/saat
FBLD002 İstatiksel Analiz ve Raporlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.

Fiyatlara % 20 KDV dahil değildir. Bu listedeki fiyatlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir.

*:Analiz süresi 10 dakika ve altında ise bu fiyatlandırma uygulanmaz. FALC001, FALC002, FALC003, FALC004 kodlu analizlere ait fiyatlandırmadan uygun olanı uygulanır.

**: UPLC, LC-MS, LC-MS/MS ve preparatif HPLC cihazlarına ait tüm metot geliştirme ve metot validasyonu işlemleri ile rutin olmayan analiz işlemlerinde, referans standartlar ve sarf malzemeler (kolon, solvan vb) analiz isteğinde bulunan kişi tarafından temin edilir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ