Çerez Örnek
canlı destek

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARININ AMAÇLARI
Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar, kanser, kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları, diyabet, kistik fibröz, bakteriyel enfeksiyonlar gibi hastalıkların oluşma mekanizmaları üzerinde moleküler düzeyde araştırmalar yapmak, hastalık mekanizmalarını aydınlatmaya çalışmak ve bu mekanizmalarda saptanan terapötik hedeflere yönelik ilaç ve formülasyon geliştirmek
 
MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI HİZMETLERİ
1. Temel Moleküler Biyolojik Teknikler (Biyolojik materyalden genetik madde izolasyonu, miktar tayini, görüntülenmesi vb.)
2. Gen Klonlama
3. Yönlendirilmiş Mutajenez ile Mutant Üretimi
4. Rekombinant Protein Üretimi ve Saflaştırması
5. Gen Ekspresyon Analizleri
6. Hücre Proliferasyon ve Migrasyon Analizleri
7. Moleküler Biyolojik Görüntüleme Hizmetleri
8. Biyoaktivite Testleri
9. Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ