Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar, kanser, kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları, diyabet, kistik fibröz, bakteriyel enfeksiyonlar gibi hastalıkların oluşma mekanizmaları üzerinde moleküler düzeyde araştırmalar yapmak, hastalık mekanizmalarını aydınlatmaya çalışmak ve bu mekanizmalarda saptanan terapötik hedeflere yönelik ilaç ve formülasyon geliştirmek

MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI HİZMETLERİ

  1. Temel Moleküler Biyolojik Teknikler (Biyolojik materyalden genetik madde izolasyonu, miktar tayini, görüntülenmesi vb.)
  2. Gen Klonlama
  3. Yönlendirilmiş Mutajenez ile Mutant Üretimi
  4. Rekombinant Protein Üretimi ve Saflaştırması
  5. Gen Ekspresyon Analizleri
  6. Hücre Proliferasyon ve Migrasyon Analizleri
  7. Moleküler Biyolojik Görüntüleme Hizmetleri
  8. Biyoaktivite Testleri
  9. Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri