Farmasötik Analiz Laboratuvarı Cihaz Alt Yapısı

Cihaz Adı Cihaz Markası Cihaz Modeli
FT-IR Spektrometre Cihazı Perkin Elmer Spectrum 100
Spektroflorimetre Perkin Elmer LS55
Spektrofotometre Thermo Scientific Evolution Array
Elementel Analiz Cihazı LECO TruSpec CHNS Micro
Ultra Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (UHPLC) Sistemi Thermo Scientific Accela
Ultra Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (UHPLC) Sistemi Thermo Scientific Accela
Semipreparatif HPLC Thermo Scientific Ultimate 3000
Katı Faz Ekstraksiyon Cihazı Gilson ASPEC-GX271
ICP/MS Perkin Elmer Nexion 3000
Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre Sistemi Thermo Scientific DSQ II
LC-MS Thermo Scientific DSQ II
LC-MS Thermo Scientific Surveyor MSQ
LC-MS/MS Thermo Scientific TSQ Quantum Access Max
Mikrodalga1 Milestone MicroSYNTH

1 E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD’da konuşlandırılmıştır.