Yönetim Düzeni

E.Ü. Eczacılık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen personel aşağıda belirtilen yönetim düzeni çerçevesinde E.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’ na bağlı olarak görev yapmaktadır.

FABAL Koordinatörü

Alt Laboratuvar Sorumluları

  • Moleküler Biyoloji Alt Laboratuvarı Sorumlusu
  • Farmasötik Analiz Alt Laboratuvarı Sorumlusu
  • Farmasötik Formülasyon Alt Laboratuvarı Sorumlusu

Cihaz Kullanım ve İzlem Sorumluları

Kalite Güvence Sorumlusu