Numune Kabul Bilgileri

Başvurularda test/analizler için standart metodun önerilmesi zorunluluğu vardır. Önerilmediği takdirde FABAL ilkelerine uygun olarak analizi yapacak laboratuar sorumlusu ile hizmet talep edici arasında belirlenecek metot/standart uygulanacaktır Özel durumlarda analiz için gerekli standart maddeler, sarf ve çözücüler numuneler ile birlikte getirilmedir. Getirilmediği koşullarda FABAL, analiz teslim süresi ile analiz ücretini güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Uygun ambalaj ve saklama koşullarında bulunmayan numuneler kabul edilmeyecektir.

Geri istenilen numuneler raporla birlikte teslim edilir.

Aynı numune için farklı analiz talepleri olduğunda her analiz için numuneler ayrı ayrı teslim edilmelidir. Raporun tekrar talep edilip yazılması durumunda ek ücret talep etme hakkı FABAL’ a aittir.

Şahit numune mevcudiyetinde numuneler ücreti karşılığı uygun saklama koşullarında tutulur.

Numunelerin insan sağlığına zararlı olmaması gerekliliği vardır. Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan örnekler Analiz Bilgi Formları’ndaki Analiz ve Güvenlik Bilgileri ile İlgili Açıklamalar bölümünde belirtilmelidir.