Analiz Listesi ve Ücretlendirme

ANALİZ LİSTESİ ve ÜCRETLENDİRME

Ege Üniversitesi, diğer üniversite ve kamu mensubu kullanıcılar ile sanayi kuruluşları için aşağıda mevcut listedeki ücretler geçerlidir. Hiçbir kullanıcı için indirim uygulanmamaktadır.

FARMASÖTİK FORMÜLASYON LABORATUVARI
CİHAZ KODU CİHAZ ADI HİZMET ÜCRETİ
FFC001 Stabilite Kabini 15 TL/gün
FFC002 Mikrofludizer 35 TL/örnek (1 örnek, 1 tur)
FFC003 Nanospray Dryer 150 TL/saat
FFC004 Hotmelt Ekstruder 300 TL/saat
FFC005 Homojenizatör (Silverson) 35 TL/saat
FFC006 Laminar Hava Akımlı Kabin (LAF) 8 TL/saat
STABİLİTE TESTLERİ (ST)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFST001 Stabilite Testi Stabilite kabini kullanım bedelinin yanı sıra değerlendirilmesi öngörülen her bir parametre için ücretlendirme yapılacaktır.
DİSSOLÜSYON ANALİZLERİ (DS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDS001-1 Dissolüsyon Analizi (0-4 Saat) 230 TL
FFDS001-2 Dissolüsyon Analizi (0-8 Saat) 280 TL
FFDS001-3 Dissolüsyon Analizi (0-12 Saat) 315 TL
FFDS001-4 Dissolüsyon Analizi (12 Saat üzeri her saat için) 30 TL
SÜREKLİ AKIŞ HÜCRESİ ANALİZLERİ
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFSAH001-1 Sürekli Akış Hücresi Analizi (0-12 saat) 280 TL
FFSAH001-2 Sürekli Akış Hücresi Analizi (12-24 saat) 350 TL
FFSAH001-3 Sürekli Akış Hücresi Analizi (2-7 gün) 420 TL
FFSAH001-4 Sürekli Akış Hücresi Analizi (7 gün üzeri hergün için) 40 TL
DOZAJ FORMLARI ANALİZLERİ (DFA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDFA001 Dezentegratör DT2 120 TL/test
FFDFA002 Sıkışabilme Hacmi ve Yoğunluğu Çalışması 100 TL/örnek
FFDFA003 Tablet Sertlik/Kalınlık Ölçümü 20 TL/test
FFDFA004 Friabilite Testi 90 TL/test
NUMUNE HAZIRLAMA
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFN001 Dissolüsyon Ortamı Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
REOMETRE ANALİZLERİ (REO)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFREO001 Reolojik Karakterizasyon 210 TL (her bir parametre için)
FFREO002 Reolojik Karakterizasyon Metot Geliştirme 2100 TL
DSC-TGA ANALİZLERİ (DSC-TGA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDSC001 DSC-Erime Derecesi 200 TL
FFDSC002 DSC-Camsı Geçiş (Tg) 200 TL
FFDSC003 DSC-Diğer Ücretlendirme ayrıntıları örnek kaynağı ve istenilen miktara göre görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
FFTGA001 TGA-Erime Derecesi 200 TL
FFTGA002 TGA-Camsı Geçiş (Tg) 200 TL
FFTGA003 TGA-Diğer Ücretlendirme ayrıntıları örnek kaynağı ve istenilen miktara göre görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
DERİ GÖRÜNTÜLEME ANALİZLERİ (DGA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDGA001 Deri Görüntüleme Dermatolojik testler için yapılacak olan fiyatlandırma, talep edilen ürüne ve analiz tipine göre belirlenecektir.
FFDGA002 Deride Nem Tayini
FFDGA003 Deride Transepidermal Su Kaybı
FFDGA004 Deride Melanin Eritem Tayini
FFDGA005 Deride Morfoloji
FFDGA006 Deride pH
RADYOFARMASİ ANALİZLERİ (RFA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFRFA001 Radyofarmasötik Kalite Kontrol Metot Geliştirme 1400 TL
FFRFA002 Radyofarmasötik Kalite Kontrol 210 TL/örnek
FFRFA003 Radyonüklit Doz Ölçümü 35 TL/örnek
MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI
CİHAZ KODU CİHAZ ADI HİZMET ÜCRETİ
MBC001 Yüksek Hızlı Soğutmalı Santrifüjleme 55 TL/kullanım
1 saati aşan çalışma için ücret konusunda görüşme yapılacaktır.
MBC002 Ultrasantrifüjleme 150 TL/kullanım
1 saati aşan çalışma için ücret konusunda görüşme yapılacaktır.
MBC003 Otoklavda Sterilizasyon 30 TL
MBC004 Nanovette Spektrofotometre 15 TL
MBC005 Kemigörüntüleme 10 TL/membran
MBC006 Sıvı Azot Tankı Numune Saklama 80 TL/25’lik kutu (aylık)
MBC007 -86°C Numune Saklama 20 TL/kutu (aylık)
MBC008 Çalkalayıcılı İnkübatörde İnkübasyon 35 TL ( 0 – 8 saat, 37°C)
Farklı sıcaklık ve süreler için fiyatlar karşılıklı görüşme ile belirlenir.
MBC009-1 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 0-10 mL Süspansiyon 45 TL/saat
MBC009-2 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 11-100 mL Süspansiyon 55 TL/saat
MBC009-3 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 101-500 mL Süspansiyon 105 TL/saat
MBC009-4 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 501-1000 mL Süspansiyon 180 TL/saat
MBC010 Mikroplaka okuyucu 15 TL/plaka (plaka getirildiği koşulda)
MBC011 X-Celligence Cihaz Kullanımı 280 TL/1 plaka (okuma)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
MBA001 Real-time PCR 105 TL/örnek (sarf malzemesi getirildiği koşulda)
Negatif ve pozitif kontrol reaksiyonları ve reaksiyon tekrarları fiyata dahil değildir, çalışmaya bağlı olarak görüşülüp ücretlendirilecektir.
MBA002 Gerçek Zamanlı Hücre Analizi
(X-Celligence)
Hücre hatları talebe göre seçilecektir. Analiz talebi, belirli bir sayının üzerinde ise indirim uygulanacaktır. Hücre hatlarının stoklardaki durumu ya da kişilerden temini, kaç farklı zamanda (24/48/72 vb.) ve kaç konsantrasyonda ölçüm yapılacağı, istatistiksel hesaplamaları içeren raporlandırma vb. parametreler göz önüne alınarak ücretler belirlenecektir.
MBA003 Infrared Görüntüleme 125 TL/scan (hayvan)
40 TL/scan (diğer)
MBA004 Hücrelerde Mikroskop Altında İmmünofloresans İnceleme 105 TL/6 saate kadar
MBA005 Elektroforez (SDS-Poliakrilamit) 9 örnek+marker 660 TL
MBA006 Semi-dry Elektroforetik Transfer
(PVDF, nitroselüloz, naylon membran) 9 örnek+marker
660 TL
MBA007 Agaroz jel Elektroforez Görüntülemesi (1 jel) 55 TL
MBA008 Antioksidan Aktivite Tayini (DPPH Yöntemi ile) 180 TL/örnek
MBA009 Total Fenolik İçerik Tayini 120 TL/örnek
MBA010-1 Sitotoksisite Testi (1 örnek, 1 hücre, tek saat dilimi, MTT) Hücre hatları talebe göre seçilecektir. Analiz talebi, belirli bir sayının üzerinde ise indirim uygulanacaktır. Hücre hatlarının stoklardaki durumu ya da kişilerden temini, kaç farklı zamanda (24/48/72 vb.) ve kaç konsantrasyonda ölçüm yapılacağı, istatistiksel hesaplamaları içeren raporlandırma vb. parametreler göz önüne alınarak ücretler belirlenecektir.
MBA010-2 Sitotoksisite Testi (1 örnek, 1 hücre, 2 saat dilimi, MTT)
MBA010-3 Sitotoksisite Testi (1 örnek, 1 hücre, 3 saat dilimi, MTT)
FARMASÖTİK ANALİZ LABORATUVARI
CİHAZ KODU CİHAZ ADI HİZMET ÜCRETİ
FAC001 pH Okuma (Sulu Çözeltiler) 30 TL
FAC002-1 Ultra Saf Su (Tip I) 10 TL/Litre
FAC002-2 Saf Su (Tip II) 5 TL/Litre
FAC003 Liyofilizasyon 105 TL (1-5 mL / 24 saat)
5 mL ve yukarısı ön işleme bağlı kişi/firma görüşme sonucunda belirlenir.
FAC004 İletkenlik Okuma 30 TL
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAT001 Titrasyon Analizi (Kalsiyum) 105 TL/örnek
FAT002 Titrasyon Analizi (Magnezyum) 105 TL/örnek
FAT003 Titrasyon Analizi (Bikarbonat) 105 TL/örnek
FAT004 Titrasyon Analizi (Total Klorür) 105 TL/örnek
FAT005 Titrasyon Analizi (Asetik Asit) 105 TL/örnek
NUMUNE HAZIRLAMA
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAN001 Ekstraksiyon, Matriks Hazırlama
(GC, GC/MS, UPLC, LC-MS, LC-MS/MS)
1500 TL/günlük
FAN002 Standart Hazırlama
(GC, GC/MS, UPLC, LC-MS, LC-MS/MS)
840 TL/günlük
SPEKTROSKOPİK ANALİZLER
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FASA001 UV-VIS Spektrum 20 TL/spektrum
105 TL/saat (paket uygulama yapıldığı koşulda)
FASA002 Spektroflorimetre 30 TL/spektrum
FASA003 FT-IR Spektrometresi Analizi 85 TL/örnek
İNDÜKTİF OLARAK EŞLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP/MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAICP001 ICP/MS Analizi
(1-10 örnek/1 element için)
3500 TL
(ilave her örnek için 120 TL)
(ilave her element için 120 TL)
FAICP002 ICP/MS numune hazırlama (mikrodalga cihazı ile) 210 TL/saat **
ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI (CHNS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FACHNS001 Elementel Analiz (CHNS) 150 TL/örnek
GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC-FID)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAGC001 Uçucu (Organik) Yağ Asitleri Analizi 840 TL
FAGC002 GC-FID Kalitatif Analiz 200 TL
FAGC003 GC-FID Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 270 TL
FAGC004-1 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-20 bileşen) 85 TL
FAGC004-2 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-40 bileşen) 105 TL
FAGC004-3 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-60 bileşen) 140 TL
FAGC004-4 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (61-80 bileşen) 150 TL
FAGC004-5 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (81-100 bileşen) 180 TL
FAGC004-6 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (101 bileşen ve üzeri) 200 TL
FAGC005 GC Headspace Uçucu Hidrokarbon Analizi 280 TL
GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAGCMS001 GC/MS Kalitatif Analiz 210 TL
FAGCMS002 GC/MS Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 280 TL
FAGCMS003-1 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-20 bileşen) 100 TL
FAGCMS003-2 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-40 bileşen) 150 TL
FAGCMS003-3 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-60 bileşen) 200 TL
FAGCMS003-4 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (61-80 bileşen) 245 TL
FAGCMS003-5 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (81-100 bileşen) 295 TL
FAGCMS003-6 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (101 bileşen ve üzeri) 350 TL
FAGCMS004 GC/MS Solvent Safsızlık Analizi 490 TL
FAGCMS005 Kütüphane Tarama 75 TL/örnek
FAGCMS006 Rapor Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
SIVI KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (UPLC)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FALC001 UPLC Analizi (1-2 bileşen) 180 TL
FALC002 UPLC Analizi (3-5 bileşen) 350 TL
FALC003 UPLC Analizi (6-9 bileşen) 580 TL
FALC004 UPLC Analizi (10 bileşen ve üzeri) 900 TL
FALC005 UPLC Cihazı Kullanımı* 770 TL/saat
PREPERATİF SIVI KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (preperatif HPLC)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAP001-1 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (0-5 mL /1 örnek) 375 TL
FAP001-2 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (6-15 mL /1 örnek) 630 TL
FAP001-3 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (16-25 mL /1 örnek) 840 TL
FAP001-4 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (26 mL ve üzeri/1 örnek) Ücretlendirme ayrıntıları karşılıklı görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir
FAP002 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 630 TL
FAP003-1 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-10 bileşen) 75 TL
FAP003-2 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (11-20 bileşen) 105 TL
FAP003-3 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-30 bileşen) 125 TL
FAP003-4 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (31-40 bileşen) 150 TL
FAP003-5 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-50 bileşen) 180 TL
FAP003-6 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (51 bileşen ve üzeri) 200 TL
SIVI KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (LC-MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FALCMS001 LC-MS Kalitatif Analiz 210 TL
FALCMS002 LC-MS Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 280 TL
FALCMS003-1 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-10 bileşen) 75 TL
FALCMS003-2 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (11-20 bileşen) 120 TL
FALCMS003-3 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-30 bileşen) 150 TL
FALCMS003-4 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (31-40 bileşen) 200 TL
FALCMS003-5 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-50 bileşen) 240 TL
FALCMS003-6 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (51 bileşen ve üzeri) 280 TL
FALCMS004 Rapor Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
SIVI KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (LC-MS/MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FALCMSMS001 LC-MS/MS Kalitatif Analiz 280 TL
FALCMSMS002 LC-MS/MS Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 350 TL
FALCMSMS003-1 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (2-10 bileşen) 125 TL
FALCMSMS003-2 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (11-20 bileşen) 200 TL
FALCMSMS003-3 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (21-30 bileşen) 280 TL
FALCMSMS003-4 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (31-40 bileşen) 360 TL
FALCMSMS003-5 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (41-50 bileşen) 430 TL
FALCMSMS003-6 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (51 bileşen ve üzeri) 510 TL
FALCMSMS004 Rapor Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
METOT GELİŞTİRME
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAMTG001 UPLC & GC (1-2 bileşen) 1350 TL
FAMTG002 UPLC & GC (3-5 bileşen) 1950 TL
FAMTG003 UPLC & GC (6-9 bileşen) 2600 TL
FAMTG004 UPLC & GC (10 bileşen ve üzeri) 3050 TL
FAMTG005 LC-MS & GC/MS (1-2 bileşen) 1950 TL
FAMTG006 LC-MS & GC/MS (3-5 bileşen) 2600 TL
FAMTG007 LC-MS & GC/MS (6-9 bileşen) 3850 TL
FAMTG008 LC-MS & GC/MS (10 bileşen ve üzeri) 7700 TL
FAMTG009 preperatif HPLC (1-2 bileşen)** 2600 TL
FAMTG010 preperatif HPLC (3-5 bileşen)** 3850 TL
FAMTG011 preperatif HPLC (6-9 bileşen)** 6150 TL
FAMTG012 preperatif HPLC (10 bileşen ve üzeri)** 9250 TL
METOT VALİDASYONU
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAMTV001 UPLC & GC (1-2 bileşen) 14700 TL
FAMTV002 UPLC & GC (3-5 bileşen) 18200 TL
FAMTV003 UPLC & GC (6-9 bileşen) 21700 TL
FAMTV004 UPLC & GC (10 bileşen ve üzeri) 36400 TL
FAMTV005 LC-MS & GC/MS & preparatif HPLC (1-2 bileşen) 16800 TL
FAMTV006 LC-MS & GC/MS & preparatif HPLC (3-5 bileşen) 21700 TL
FAMTV007 LC-MS & GC/MS & preparatif HPLC (6-9 bileşen) 29400 TL
FAMTV008 LC-MS & GC/MS & preparatif HPLC (10 bileşen ve üzeri) 42700 TL
DİĞER
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FBLD001 Danışmanlık Hizmeti 350 TL/saat
FBLD002 İstatiksel Analiz ve Raporlama Ücretlendirme ayrıntılarıgörüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.
Bu listedeki fiyatlar 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerlidir.

*: Analiz süresi 10 dakika ve altında ise bu fiyatlandırma uygulanmaz. FALC001, FALC002, FALC003, FALC004 kodlu analizlere ait fiyatlandırmadan uygun olanı uygulanır.

**: Preparatif HPLC metot geliştirme çalışmalarında preparatif kolon, analiz isteğinde bulunan kişi tarafından temin edilir.