Farmasötik Formülasyon Laboratuvarı Cihaz Alt Yapısı

Cihaz Adı Cihaz Markası Cihaz Modeli
Stabilite Kabini Nüve TK 252
Stabilite Kabini Nüve TK 252
TLC Scanner1 Bioscan AR2000
Radyoaktif Doz Kalibratörü1 Biodex Atomlab 100
Termal Analiz Sistemi Perkin Elmer DSC-6000/TGA-4000
Deri Görüntüleme Cihazı2 Courage-Khazaka SkinVisiometer SV600
Reometre Thermo Scientific Haake Mars
Dissolüsyon Cihazı Varian VK7010
Dezentegratör Varian VK100
Friabilitör Varian
Tap Density Varian
Tablet Sertlik Ölçüm Cihazı Varian VK200
Yüksek Basınçlı Homojenizatör Mikrofludizer ML100L
Homojenizatör Silverson L5M
Nanospray Dryer Büchi B-90
Hotmelt Extruder Thermo Scientific Minilab II
Sürekli Akış Hücresi SOTAX CE7 Smart
Laminer Hava Akış Kabini Bioair Safeflow 1.2

1 E.Ü. Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi ABD’da konuşlandırılmıştır.
2 E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD’da konuşlandırılmıştır.