Farmasötik Formülasyon Laboratuvarı

FARMASÖTİK FORMÜLASYON LABORATUVARININ AMAÇLARI

İnovatif bir yaklaşımla ileri farmasötik tasarımlar oluşturmak amacıyla kurulan Farmasötik Formülasyon Alt Laboratuvarı, ilaçların etkinliğini optimize etmek için formülasyon model stratejilerinin geliştirilmesini, farklı ilaç hedefleme stratejilerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını, ilaç dissolusyon ve difüzyon özelliklerinin belirlenmesini, modifiye edilmesini, formülasyon ve içindeki etkin madde stabilitesinin arttırılmasını, farklı kontrollü salım sistemlerinin tasarlanmasını hedeflemektedir.

Farmasötik Formülasyon Laboratuvarı;

 • Kontrollü ilaç salımı,
 • Formülasyonların etkinliğinin arttırılması,
 • Hasta güvenliği ve uyuncunun arttırılması,
 • Hedefe yönelik ilaç salımı
 • Nanoteknolojik tasarımlar
 • Stabilite

alanlarında araştırma geliştirme çalışmaları gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

FARMASÖTİK FORMÜLASYON LABORATUVARI HİZMETLERİ

 • Farmasötik ürünlerde kalite kontrol
 • Farmasötik ürünlerde stabilite çalışmaları
 • Kozmetolojik testler
 • Farmasötik Formülasyon geliştirme
 • Mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri