Ortak Laboratuvarlar

Ortak laboratuvarlarımız (2 adet) gerek 3 alt laboratuvarımıza gerekse diğer multidisipliner çalışmalara hizmet vermek amacıyla oluşturulmuşlardır. Bu laboratuvarlarımız FABAL bünyesindeki tüm araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır.