FABAL

Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı

Farmasötik Analiz Laboratuvarı

Farmasötik Analiz Laboratuvarı

Farmasötik Analiz Laboratuvarı en basit elementel analizlerden en karmaşık örnek analizlerine kadar bilimsel projelere doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayacak bir şekilde yapılandırılan bir analitik laboratuvar olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Farmasötik Analiz Laboratuvarında ilaç etkin madde ve metabolitlerinin analizlerinde ve gerçek örneklerde eser düzeylerdeki tayinlerinde modern kalitatif ve kantitatif analitik yöntemlerden olan LC-MS, LC-MS/MS, ICP-MS, FT-IR, floresans ve absorbans spektroskopileri, GC-FID ve GC-MS konuşlandırılmıştır.

Farmasötik Formülasyon Laboratuvarı

Farmasötik Formülasyon Laboratuvarı

İnovatif bir yaklaşımla ileri farmasötik tasarımlar oluşturmak amacıyla kurulan Farmasötik Formülasyon Alt Laboratuvarı, ilaçların etkinliğini optimize etmek için formülasyon model stratejilerinin geliştirilmesini, farklı ilaç hedefleme stratejilerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını, ilaç dissolusyon ve difüzyon özelliklerinin belirlenmesini, modifiye edilmesini, formülasyon ve içindeki etkin madde stabilitesinin arttırılmasını, farklı kontrollü salım sistemlerinin tasarlanmasını hedeflemektedir.

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar, kanser, kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları, diyabet, kistik fibröz, bakteriyel enfeksiyonlar gibi hastalıkların oluşma mekanizmaları üzerinde moleküler düzeyde araştırmalar yapmak, hastalık mekanizmalarını aydınlatmaya çalışmak ve bu mekanizmalarda saptanan terapötik hedeflere yönelik ilaç ve formülasyon geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hizmet Satın Alma

Hizmet Satın Alma

Duyurular

Analiz Ücret Listemiz Yenilendi

Analiz Ücret Listemiz Yenilendi

Web sitemizde yer alan analiz ücret listesi yenilenmiştir. İncelemek için tıklayınız.
Web Sitemiz yenilendi

Web Sitemiz yenilendi

Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı web sitemiz yenilendi. Yeni web sitemizi kullanarak bize mesaj gönderebilir. FABAL'ın hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

sex hikayeleri